Apputveckling

Vi har utvecklat över 20 appar som finns ute på App Store och Google Play och hjälper gärna att ta fram din app för iOS eller Android.

Telefonen är nog den pryl vi använder mest. Både proffesionellt och på fritiden. Därför är det ofta en självklar plattform får våra kunder att vara på. Som exempel kan nämnas STC för vilka vi byggde en app där kunder kan boka pass och skapa en anpassad träning. Vi har även byggt appar som används proffesionellt. PROflight är ett bra exempel på detta. Det är en iPad-app där piloter kan planera sin rutt utifrån olika väderförutsättningar. vilket hjälper flygbolag att både spara pengar och miljö.

Rapid prototyping för att snabbt skapa värde och insikter

När vi ska bygga en app är den första frågan vi ställer oss är vad som behöver ingå in en MVP (Minimum Viable Product), alltså vad som kan anses vara kärnfunktionalitet och därmed det minsta som behöver göras för en release. För att hjälpa oss att komma fram till det så behövs förståelse för vad beställaren vill uppnå.

Andra frågan vi ställer oss är om den ska skrivas native för iOS och/eller Android eller skriver vi den med en cross plattform-teknik. För att hjälpa oss med svaret på den frågan väger vi bl a in hur visuellt komplex appen är, vilka krav som finns prestandan, hur känslig datan kan vara eller hur plattformspecifik tekniken är.

Vägen från Proof of Concept till en färdig app

För att så tidigt som möjligt kunna identifiera eventuella tekniska utmaningar bygger vi ofta en version av appen där vi enbart fokuserar på detta. En sådan version kallas för Proof of Concept och den hjälper oss att snabbt skaffa oss lärdomar.

Innan utvecklingen är igång sätter vi upp en CI/CD miljö för att snabbt och enkelt kunna distribuera testversioner av appen under utvecklingens gång. Fördelarna med det här sättet att utveckla är att beställaren kan följa med utvecklingen och på så sätt kunna vara med och påverka.

Vi jobbar alltid agilt vilket innebär att vi hela tiden anpassar oss efter eventuella problem eller kursändringar som kan ske längs vägen. Genom att jobba iterativt, alltså att kontinuerligt släppa mindre uppdateringar, kan vi tidigt se vilken riktning projektet har.

STC

Pandemin ändrade förutsättningarna för gymbranchen i grunden vilket gjorde att vi var behövde ändra riktning på projektet snabbt. Inom en kort tid hade appen nya funktioner som t ex hemmaträning och möjligheten att kunna låsa upp dörrar på gymmet via telefonens kamera.

Vi kan både cross-platform och native

För oss är programmeringsspråk bara ett verktyg vi använder och vi försöker alltid att välja rätt språk för rätt ändamål. För iOS är detta Swift/SwiftUI och för Android Kotlin/Java. När det kommer till crossplattform använder vi oss av React Native, där vi använder Flow eller TypeScript för säkerställa kvalitet, samt Flutter.

We Are Voice

We are Voice är ett bra exempel på en app där vi utvecklar crossplatform. Appen riktar sig till körsångare och möjliggör att man kan träna tillsammans på distans och är väldigt uppskattad av tusentals musiker.

Lansering och underhåll

När vi känner oss färdiga så är det dags att göra en release på App Store och Google Play. När de första användarna börjar använda appen är vi väldigt lyhörda och tar in så mycket feedback vi kan för att därefter kunna justera och uppdatera vid behov.

Här är det viktigt att ha en bra kundkontakt och nu finns möjligheter för oss att direkt svara på kommentarer i App Store och Google Play. Här finns det även möjlighet att se statistik kring er app i form av antalet nedladdningar, hur väl mottagen appen blivit och annan information som hjälper oss att bli bättre.

Sightic

Eyescanner är en app där vi enbart fokuserat på en plattform, iOS. Appen scannar av ögonrörelser och kan med hjälp av AI se om man är påverkad av någon drog. För att lyckas med detta behövde vi utnyttja hårdvaran till max.

Kontakta Mikael

Är du nyfiken och vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande till oss!

Mikael Hellqvist
Mikael Hellqvist
Partner och Head of Mobile

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)