UX- & Service design

Vi på Future Memories är experter på att ta en affärsidé eller ett problemområde och översätta det till en användarvänlig lösning.

En digital tjänst börjar alltid med att förstå användarnas behov i kombination med företagets strategi och affärsmodell. Vi på Future Memories är experter på att ta en affärsidé eller ett problemområde och översätta det till en användarvänlig lösning. Vi fokuserar på det mänskliga beteendet och hur det möter affärs- och organisationsmål. Strategiskt design är alltså vår styrka och vi blir ofta ett nära stöd för våra kunder i deras digitala strategi.

Varför behövs UX- & Service design?

Det är ett vanligt misstag att en beställare antar att man vet allt om sina användare och därför bara behöver programmerare för att förverkliga sina idéer. Det är även vanligt att företag börjar utveckla sin produkt för tidigt utan att kommunicera med sin tänkta målgrupp. Det tar minst 10x längre tid för en programmerare att göra en interaktionsförändring i kod än det tar för en UX-designer att ändra i en designprototyp.

Ett tankeexperiment för att förstå värdet av att jobba strategiskt med design är att ställa dig frågan:
- Skulle du bygga ett hus utan en ritning?

Våra UX- och Service designers är experter på att ta fram ritningen till digitala tjänster. De ser till att förstå användarna och stakeholders på djupet genom intervjuer och workshops, analyserar verksamhetens affärsmodell och mål, samt involverar alla stakeholders som kan påverkar projektets utfall. Efter en designfas får du som beställaren ett tydligt underlag med interaktionsdesign och dokumentation som programmerare kan uppskatta arbetet med. Samt att vi genom design och prototyper kan validera din idé tidigt med den tänkta målgruppen.

Så jobbar vi med UX- & Service design

1 - Definera nyttan

Vi definierar mål och sätter upp mätpunkter som gör det möjligt att styra design och utveckling mot nytta för både verksamhet och användare.


Exempel på frågeställningar:

  • Varför gör ni tjänsten?
  • Vem gör ni den för?
  • Hur ser behoven ut?
  • Vad behöver utvecklas?

2 - Förstå användarna

Innovation kommer från en djupare förståelse om användarna. Vi kartlägger användarnas beteende, drivkrafter och behov. Slutsatserna dokumenterar vi bland annat i kundresor (customer journey maps) och andra metoder som är relevanta för ändamålet.

  • Samla in kontext: Vad är det användarna försöker åstadkomma? Var befinner de sig, och när?
  • Analysera nuvarande beteende: Hur uppnår användarna sina mål idag? Vad får det för konsekvenser?
  • Hitta nya möjligheter: Vad skulle kunna bli bättre än de lösningar som finns idag?

3 - Lär av andra

Inspiration finns överallt. Vi går igenom praxis (best practice), gör benchmark mot existerande lösningar, tar med oss det som är bra och tar fram nya lösningar där det behövs (s.k innovation).

4 - Skapa koncept och mönster

Här föds konceptet – den bärande idén till lösningen. Trådskisser (wireframes), konceptdesign och prototyper som valideras, diskuteras och förbättras. Allt i en rasande fart. Resultatet blir ett underlag som tydligt men på övergripande nivå beskriver hur lösningen bör se ut och fungera.

5 - Detaljera och speca

Den agila utvecklingsprocessen inleds. Detaljerade layouter, grafik,
riktigt innehåll. Allt arbetas fram och dokumenteras på det sätt som passar utvecklarna bäst. Oftast i form av en backlog med enkla user stories, designskisser och dokumentation från UX-arbetet.

6 - Utveckla lösningen

Här ger vi liv åt skisser och prototyper, och skapar lösningen i sin rätta miljö. Ett tätt samarbete i hela teamet, inte minst mellan utvecklare och designers, garanterar ett gott resultat.

7 - Validera nytta och upplevelse

Bekräfta att lösningen levererar den tänkta nyttan, både för verksamheten och användarna. Resultatet blir konkreta kortfattade rapporter som lyfter fram de viktigaste förbättringsmöjligheterna.

8 - Lansera och var lyhörd

Tack vare de definierade målen, tydliga återkopplingsprocesser, och ett program för kontinuerliga förbättringar blir det möjligt att styra tjänsten mot ökad nytta – i varje enskilt beslut.

Till sist, vad är då skillnaden mellan UX och Service design?

Det brukar sägas att UX- och Service-designers alltid svarar "det beror på" när de tillfrågas om något. Detsamma gäller naturligtvis ovanstående fråga då det finns mycket i arbetssätt och angreppssätt som överlappar och många olika definitioner som närmast kan liknas vi hårklyverier. Förenklat kan man säga att Service design fokuserar mer på "Vem?" och "Var?", medan UX-design har ett större fokus på "Vad?", "Hur?" och "När?". Medan båda områdena alltid ställer frågan "Varför?".

Man skulle också kunna svara på frågan med att Service design handlar om organisationer och processer medan UX-design handlar om själva lösningarna som individer möter i form av t ex appar och hemsidor, alltså en fråga om perspektiv.

Ett tredje sätt att beskriva det är att Service design är det första steget på vägen till en väldesignad användarupplevelse. Ju tidigare i processen att ta fram en tjänst desto troligare faller det inom Service design.

Lite mer konkret då?

Service design, eller tjänstedesign som det också heter, är orkestreringen av teknik, människor och processer som gör användarens upplevelse möjlig. Det är en övergripande bild av kundupplevelsen där man tittar på hur människor och tjänsteleverantörer möts på olika sätt under kundresan. Service Blueprint är t ex en vanlig metod att visualisera resultatet på, det är en av UX-designerns utgångspunkter

UX står för User Experience, alltså användarens upplevelse. Till skillnad från Service design så handlar UX om att utforma användarflöden, informationsarkitektur och interaktioner. Inom UX-design faller även research, behovs- och målgruppsanalys, användartester och en uppsjö metoder.

Kontakta Erik

Är du nyfiken och vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande till oss!

Erik Hallgren
Erik Hallgren
Partner och UX Director.

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)