Service Design, UX, UI, Med Tech

Retts Plus

Säkra medicinska beslut

En mer effektiv vårdprocess

Predicare tillhandahåller digitala system till 95% av akutvården i Sverige vid namn RETTS, ett system som algoritmiskt klassificerar en patients tillstånd beroende på svårighetsgraden av symtom, och föreslår nästa handlingssätt.

RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System), fungerar genom att mäta och utvärdera ett antal viktiga parametrar vid den första undersökningen, samt genom att samla in en strukturerad och standardiserad medicinsk bakgrund beträffande orsaken till besöket och patientens aktuella symtom.

Nominerad till Sveriges största designpris

Baserat på en grundlig användarforskningsfas skapade vi ett digitalt användargränssnitt som utnyttjade hela RETTS-kapaciteten. Vi utvecklade också en tidslinje som loggar alla interaktioner med varje patient för att ge en tydligare överblick över patientens hela vårdvistelse.

RETTSplus nominerades till Design S, Sveriges största och mest omfattande designpris, med stöd från designindustrin. Priset riktar sig till professionella designers, arkitekter, enskilda specialister, producenter och företag som arbetar med design i vid bemärkelse. Vi är väldigt stolta över slutprodukten.

En iPad som visar Retts Plus appen.

En livsviktig översikt

Att ge en läkare eller sjuksköterska en översikt över patientens besök är en viktig funktion för att fatta rätt beslut och ge korrekt vård. Vid rätt tillfälle.

En iPad som visar Retts Plus appen.

Med i varje steg på vägen

Vi utvecklade en tidslinje som visualiserar patientens vårdprocess, från första kontakten fram till utskrivning. Detta förbättrar förmågan att spåra händelser under patientens besök och gör det möjligt för sjuksköterskor och läkare att fatta rätt beslut under hela sjukhusvistelsen. RETTS Plus nominerades till Design S, Sveriges största och mest omfattande designpris, med stöd från designindustrin. Priset riktar sig till professionella designers, arkitekter, enskilda specialister, producenter och företag som arbetar med design i vid bemärkelse. Vi är väldigt stolta över slutprodukten.

image
image

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)