Data Engineering & Applied AI

Vi bevakar senaste trender inom AI och hjälper våra kunder att tillämpa AI på ett meningsfullt sätt i deras produkter.

Tillämpning av AI i dina tjänster

Teknikbolag som OpenAI, Microsoft och Google har utvecklat avancerade AI-lösningar som avänds på bred front. Med hjälp av maskininlärning har de lärt upp AI-modeller att kunna generera avancerade texter, rita bilder i olika stilar, skapa voiceovers, musik och videos.

Dessa lösningar går med enkelhet att integrera i dina digitala tjänster. Våra tjänstedesigners förstår AI i din kontext och hur AI-baserade funktioner kan introduceras i dina befintliga upplevelser på ett sömlöst sätt. Våra mjukvaruutvecklare har koll på de tillgängliga AI-modeller och hur de lätt integreras i dina applikationer.

fraga.ai

På webbplatsen fraga.ai har vi utvecklat en enkel AI-upplevelse riktad till svenskar. Tjänsten använder sig av en integration med ChatGPT för att generera sina svar.

Skräddarsydda AI-lösningar

De flesta AI-modeller och Large Language Models (LLMs) är väldigt kraftfulla och upplärda på stora mängder av tillgänglig publik information på internet. Våra kunder besitter dock stora mängder av egen data som de vill tillämpa AI-lösningar på.

De senaste AI-modellerna har stöd för att ta in ytterligare information från externa datakällor med hjälp av Function Calling eller liknande teknologier. På så sätt kan en generativ AI som ChatGPT skapa värdefulla insikter utifrån din egen affärsdata.

I vissa fall räcker dock inte de befintliga AI-modeller till och det kan vara värt att investera i att träna upp en egen AI-modell utifrån er affärsdata. Vi arbetar med populära ramverk inom maskininlärning som t.ex. TensorFlow, Core ML och PyTorch för att ta fram AI-lösningar för att passa våra kunders specifika behov.

Sleep Cycle

Sleep Cycle Kids använder sig av Core ML som detekterar när ditt barn vaknar genom att identifiera barnskrik.

Data Engineering

Alla AI-modeller behöver lära sig av stora datamängder. Ju mer information det finns tillgänglig desto bättre presterar en AI.

Våra Data Engineers har lång erfarenhet av Big Data och hur man sätter upp data pipelines för att samla in data från många olika källsystem. Under överföringen avpersonifieras och tvättas data för att slutändan lagras i ett Data Warehouse, Data Lake eller Data Lakehouse.

Weekly Revolt

Vi har satt upp data pipelines för att sammanföra tränings- och försäljningsdata i ett datalager på Google BigQuery. Ovanpå datalagret kan Weekly Revolt lätt ta fram rapporter med hjälp av PowerBI eller liknande verktyg.


Våra Data Engineers är vana att koppla upp sig mot många olika datakällor, oavsett om det handlar om standardiserade eller icke-standardiserade filformat och protokoller. Vi lyckas alltid att få ut din data från dina affärssystem på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Inblick AI

Inom projektet Inblick AI sammanför vi data från olika skolsystem. Vår data pipeline läser in och anonymiserar skoldata och lagrar i ett datalager. Med hjälp av ChatGPT kan rektorer och huvudmän kan ställa frågor på den insamlade datan och får tillbaka värdefulla insikter, rapporter och grafer.

Samarbeta med oss för din digitala transformation

Oavsett var du befinner dig på din AI-resa, vare sig du just börjar utforska dess potential eller redan har en klar vision, är vi här för att guida och stödja dig. Kontakta oss idag för att upptäcka hur Applicerad AI kan ta din verksamhet till nästa nivå.

Kontakta Andreas

Är du nyfiken och vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande till oss!

Andreas Kaltenbach
Andreas Kaltenbach
Grundare & CTO

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)