Code Smell: Vad är det som luktar?

All mjukvara behöver underhåll. Vad händer när man inte tar hand om mjukvarusystem och hur kan man hålla maintenance på en rimlig nivå?

Kod är en färskvara. Tas den inte om hand och förnyas så börjar den till slut att lukta. Kod som inte täcks av tester och som kan betraktas som en tillfällig lösning kallas Code Smell.

Teknisk skuld är något som drabbar all mjukvara förr eller senare och skulder är något som måste betalas ränta på. Genom att underhålla koden så betalar man av skulden vilket minimerar antalet buggar och som i sin tur minskar utvecklingskostnaderna.

Nedan skrapar jag lite på ytan för hur man undviker dålig kod som leder till en sämre produkt från Projektstart till Utveckling som sedan övergår till Underhåll.

Projektstart

Tidigt i ett projekt försöker vi definiera en MVP (Minimal Viable Product), alltså vad är grundfunktionaliteten och bara fokusera på det till en första release.

Adderar man ny funktionalitet som inte är inom ramarna för vad som kan anses tillhöra grundfunktionaliteten kan man hamna i ett läge där man har en produkt som är allt för komplicerad. Detta leder till att den tekniska skulden ökar vilket i sin tur leder till att antalet buggar riskerar att öka.

Utveckling

Om man skriver tester under tiden man utvecklar så minimerar man antalet buggar samt framtidssäkrar koden för vidareutveckling och underlättar för nya utvecklare som kan komma att ta över kodbasen.

Underhåll

Tekniken rör sig hela tiden framåt och med den behöver också koden förnyas och förändras. Man kanske kan skriva samma funktionalitet med mycket mindre kod nu än vad kan kunde för ett år sedan. Med mindre kod följer färre buggar.

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)