Kontakta oss 🤘

031 - 10 21 51

Kl 9:00 - 17:00

Apputveckling

Apputveckling

Planering

När vi ska bygga en app är den första frågan vi ställer oss om den ska skrivas native för iOS och/eller Android eller skriver vi den med en cross platform-teknik. För att hjälpa oss med svaret på den frågan väger vi bl a in hur visuellt komplex appen är, vilka krav som finns prestandan, hur känslig datan kan vara eller hur plattformspecifik tekniken är.

Andra frågan vi ställer oss är vad som behöver ingå in en MVP (Most Viable Product), alltså vad kan anses som kärnfunktionalitet och därmed det minsta som behöver göras för en release. För att hjälpa oss att komma fram till det så behövs förståelse för vad beställaren vill uppnå (*läs mer här)*.

Uppstart

Vi försöker direkt identifiera vilka de tekniska utmaningarna är och där efter bygga en PoC (Proof of Concept) så tidigt som möjligt så vi inte går in i produktion utan att ha rätat ut eventuella tekniska frågetecken.

Innan utvecklingen är igång sätter vi upp en CI/CD miljö (*läs mer här*) för att snabbt och enkelt kunna distribuera testversioner av appen under utvecklingens gång. Fördelarna med det här sättet att utveckla är att beställaren kan följa med utvecklingen och på så sätt kunna vara med och påverka.

Det är bra att misslyckas...

... snabbt. På så sätt styrs inte utvecklingen i fel riktning en längre tid utan kan åtgärdas snabbt. Genom att vi kontinuerligt släpper nya testversioner upptäcker vi tillsammans med beställaren omgående om vi är på väg åt fel håll.

Produktion

För att säkerställa bra kvalitet på koden använder vi oss av principer som Single Responsibily, Testdriven Development och XXX.

För oss är ett programmeringsspråk bara ett verktyg vi använder och vi försöker alltid att välja rätt språk för rätt ändamål. För iOS är detta Swift/SwiftUI och för Android Kotlin/Java. När det kommer till crossplatform använder vi oss av React Native där vi använder Flow eller TypeScript för säkerställa kvalitet.

STC

För STC valde vi att bygga två native-appar eftersom det var ett relativt komplext gränssnitt samt specialfunktioner som att ge användaren möjlighet att öppna dörren till gymmet med telefonen.

INSERT [EXEMPEL PÅ X-PLATFORM APP]

Gillar du vad du ser?

Boka ett möte med oss 🤘

031 - 10 21 51

Kl 9:00 - 17:00